Bid History

Bid        Date
$3.00        12/09/2020 8:10 PM EDT
$2.00        12/09/2020 8:06 PM EDT
$1.00        12/09/2020 1:42 PM EDT