Bid History

Bid        Date
$3.00        12/09/2020 7:58 PM EDT
$2.00        12/09/2020 7:58 PM EDT
$1.00        12/09/2020 7:57 PM EDT