Bid History

Bid        Date
$3.00        01/16/2022 7:10 PM EDT
$2.00        01/16/2022 7:10 PM EDT
$1.00        01/12/2022 11:13 PM EDT