Bid History

Bid        Date
$3.00        05/21/2021 6:58 PM EDT
$2.00        05/21/2021 6:51 PM EDT
$1.00        05/21/2021 5:27 PM EDT