Bid History

Bid        Date
$5.00        05/20/2022 8:37 PM EDT
$2.00        05/20/2022 8:28 PM EDT
$1.00        05/17/2022 4:23 PM EDT