Bid History

Bid        Date
$3.00        05/20/2022 3:02 PM EDT
$2.00        05/20/2022 1:04 PM EDT
$1.00        05/01/2022 4:29 PM EDT