Bid History

Bid        Date
$4.00        11/12/2021 7:58 PM EDT
$2.00        11/11/2021 1:16 PM EDT
$1.00        10/30/2021 5:10 PM EDT