Bid History

Bid        Date
$27.00        05/14/2020 9:29 AM MDT
$25.00        05/14/2020 9:29 AM MDT
$21.00        05/14/2020 9:29 AM MDT
$20.00        05/14/2020 9:29 AM MDT
$16.00        05/14/2020 9:29 AM MDT
$15.00        05/14/2020 9:29 AM MDT
$12.00        05/13/2020 7:58 PM MDT
$11.00        05/06/2020 9:40 PM MDT
$9.00        05/06/2020 9:40 PM MDT
$8.00        05/06/2020 9:40 PM MDT
$6.00        05/05/2020 7:58 PM MDT
$1.00        05/04/2020 8:43 PM MDT