Bid History

Bid        Date
$17.00        09/16/2021 8:43 PM MDT
$16.00        09/16/2021 8:39 PM MDT
$15.00        09/16/2021 8:38 PM MDT
$14.00        09/16/2021 8:38 PM MDT
$13.00        09/16/2021 8:35 PM MDT
$12.00        09/16/2021 5:05 PM MDT
$11.00        09/15/2021 11:38 PM MDT
$10.00        09/15/2021 11:38 PM MDT
$6.00        09/09/2021 9:34 AM MDT
$3.00        09/09/2021 9:34 AM MDT
$2.00        09/09/2021 9:34 AM MDT
$1.00        09/08/2021 6:50 PM MDT