Bid History

Bid        Date
$5.00        09/15/2021 11:36 PM MDT
$4.00        09/13/2021 3:46 PM MDT
$3.00        09/13/2021 2:55 PM MDT
$2.00        09/08/2021 6:55 PM MDT
$2.00        09/08/2021 6:55 PM MDT
$1.00        09/07/2021 2:23 PM MDT