Bid History

Bid        Date
$30.00        05/29/2020 8:26 PM MDT
$28.00        05/29/2020 8:26 PM MDT
$26.00        05/29/2020 8:23 PM MDT
$24.00        05/29/2020 8:15 PM MDT
$21.00        05/29/2020 8:14 PM MDT
$20.00        05/29/2020 8:14 PM MDT
$16.00        05/29/2020 7:56 PM MDT
$11.00        05/24/2020 11:15 AM MDT
$8.00        05/21/2020 8:10 PM MDT
$7.00        05/21/2020 8:10 PM MDT
$6.00        05/21/2020 8:27 AM MDT
$1.00        05/19/2020 8:14 PM MDT