Bid History

Bid        Date
$6.00        05/12/2020 8:56 PM MDT
$5.00        05/12/2020 8:02 PM MDT
$4.00        05/12/2020 8:02 PM MDT
$3.00        05/10/2020 7:45 PM MDT
$2.00        05/10/2020 7:45 PM MDT
$1.00        05/02/2020 8:14 PM MDT