Bid History

Bid        Date
$3.00        04/25/2022 6:21 PM EDT
$2.00        04/24/2022 5:42 PM EDT
$1.00        04/23/2022 2:29 PM EDT