Bid History

Bid        Date
$6.00        10/05/2020 8:28 PM EDT
$2.00        10/05/2020 6:35 PM EDT
$1.00        10/03/2020 9:52 PM EDT