Bid History

Bid        Date
$11.00        01/15/2022 12:02 PM EDT
$10.00        01/15/2022 12:02 PM EDT
$1.00        01/10/2022 6:50 PM EDT