Bid History

Bid        Date
$9.00        11/14/2021 7:01 PM EDT
$2.00        11/13/2021 9:43 PM EDT
$1.00        11/13/2021 7:59 PM EDT