Bid History

Bid        Date
$3.00        10/02/2021 7:38 PM EDT
$2.00        10/02/2021 6:39 PM EDT
$1.00        10/01/2021 8:00 PM EDT