Bid History

Bid        Date
$3.00        10/02/2021 7:21 PM EDT
$2.00        10/02/2021 7:21 PM EDT
$1.00        10/02/2021 12:53 PM EDT