Bid History

Bid        Date
$3.00        09/18/2021 8:05 PM EDT
$2.00        09/18/2021 8:05 PM EDT
$1.00        09/18/2021 7:29 PM EDT