Bid History

Bid        Date
$35.00        01/14/2022 7:01 PM MDT
$33.00        01/14/2022 7:01 PM MDT
$25.00        01/14/2022 7:01 PM MDT
$23.00        01/14/2022 7:01 PM MDT
$17.00        01/14/2022 7:00 PM MDT
$9.00        01/14/2022 5:43 PM MDT
$8.00        01/14/2022 8:35 AM MDT
$7.00        01/14/2022 6:59 AM MDT
$6.00        01/10/2022 4:55 PM MDT
$5.00        01/10/2022 11:18 AM MDT
$2.00        01/08/2022 8:32 AM MDT
$1.00        01/07/2022 6:27 PM MDT