Bid History

Bid        Date
$12.00        03/18/2021 7:18 PM MDT
$11.00        03/18/2021 2:50 PM MDT
$7.00        03/18/2021 2:50 PM MDT
$6.00        03/18/2021 2:50 PM MDT
$1.00        03/14/2021 6:23 PM MDT